• Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • LinkedIn

最新消息

越南商標使用權聲明

2022/1/18

鄭重聲明
本公司所註冊之雷達
RADAR商標未授權給越南當地任何一家公司製造生產,侵權者保留法律追訴權(我司在越南已取得商標註冊權)

Thông báo khẩn :
Nhãn hiệu RADAR của Công ty ShinTung Đài Loan không cho phép được sản xuất tại Việt Nam chỉ độc quyền phân phối bởi Công Ty TNHH Quốc Tế Diệu Xuyên. Nếu phát hiện sản xuất nhãn hiệu RADAR tại Việt Nam thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do Công ty ShinTung Đài Loan đã đăng ký trên cục sở hữu trí tuệ tại Việt Nam REG.NO.17778

上一頁